Salpalinja-museo avautuu pe 1.4. klo 10 uudella valokuvanäyttelyllä

TIEDOTE/28.3.2022
 
SALPALINJA-KUVISSA NÄYTTELY AVAA SALPALINJA-MUSEON MATKAILUKAUDEN
Museon pääsesonki alkaa huhtikuussa ja päättyy lokakuun loppuun
 
Miehikkälän Salpalinja-museo on pidentänyt aukioloaikaansa ja avaa kesäkautensa tänä vuonna jo huhtikuun alussa. Samalla avautuu uusi Salpalinja kuvissa -valokuvanäyttely. 
 
Salpalinja-museon omaa tuotantoa oleva näyttely on ensimmäinen, pelkästään Salpalinjan raken-nusaikaisista kuvista koottu näyttely Suomessa. 
 
Salpalinjasta on olemassa huomattavasti vähemmän valokuvia kuin suomalaisten muilta II maail-mansodan aikana rakentamilta puolustuslinjoilta.  Tämä siksi, että Puolustusvoimat kielsi Salpalin-jan valokuvaamisen sen rakennusaikana vv. 1940-1944. Puolustuslinja haluttiin pitää Neuvostolii-tolta salassa. 
 
Nyt avautuvan näyttelyn kuvista voidaan päätellä, miten Salpalinjaa kuvattiin, mitä kuvattiin ja ketkä sitä kuvasivat. Kuvat kertovat Salpalinjan linnoitteista, linnoitustyömaista, rakentamisesta ja linnoittajien ja lottien vapaa-ajan vietosta. Mukana on myös harvinaisia v. 1945 otettuja valokuvia Kuusamosta, Neuvostoliiton v. 1944 räjäyttämistä Salpalinjan teräsbetonikorsuista. 
 
Näyttelykuvat ovat peräisin Salpalinja-museon kuva-arkiston lisäksi pääasiassa Sa-kuva-arkistosta, Kansallisarkistosta ja Museoviraston kuva-arkistosta. Näyttelyyn valittiin reilut 130 valokuvaa Sal-palinjan eteläpäästä pohjoiseen, Suomenlahdelta Sallaan. Osa valokuvista on ennen julkaisemat-tomia ja peräisin yksityisten ihmisten valokuva-albumeista. Näyttelyn yhtenä tarkoituksena onkin löytää lisää tietoa yksityiskokoelmissa olevista valokuvista ja saada niitä tallennettua ja kopioitua Salpalinja-museon kuva-arkistoon. 
 
Salpalinja-museo on totutun touko-syyskuun välisen kesäkautensa lisäksi avoinna myös huhti- ja lokakuussa, ja museokahvilan lounaat alkavat huhtikuun alussa. Museon kesäkauden aukioloajat löytyvät osoitteesta https://salpakeskus.fi/fi/aukioloajat-ja-liput. 
 
Lisätietoja:
Museotutkija Armi Oinonen/Miehikkälän Salpalinja-museo, 
 
Painokelpoiset kuvat: 
suomi