Sisänäyttelyt

salpalinja kiviesteet ilomantsi
 
SALPALINJA KUVISSA
Salpalinja-museon omaa tuotantoa oleva näyttely on ensimmäinen, pelkästään Salpalinjan rakennusaikaisista kuvista koottu valokuvanäyttely Suomessa.
 
Salpalinjasta on olemassa huomattavasti vähemmän valokuvia kuin suomalaisten muilta II maailmansodan aikana rakentamilta puolustuslinjoilta. Tämä siksi, että Puolustusvoimat kielsi Salpalinjan valokuvaamisen sen rakennusaikana vv. 1940-1944. Puolustuslinja haluttiin pitää Neuvostoliitolta salassa.
 
Näyttelyn kuvista voidaan päätellä, miten Salpalinjaa kuvattiin, mitä kuvattiin ja ketkä sitä kuvasivat. Kuvat kertovat Salpalinjan linnoitteista, linnoitustyömaista, rakentamisesta ja linnoittajien ja lottien vapaa-ajan vietosta. Mukana on myös harvinaisia v. 1945 otettuja valokuvia Kuusamosta, Neuvostoliiton v. 1944 räjäyttämistä Salpalinjan teräsbetonikorsuista.
 
Näyttelykuvat ovat peräisin Salpalinja-museon kuva-arkiston lisäksi pääasiassa Sa-kuva-arkistosta, Kansallisarkistosta ja Museoviraston kuva-arkistosta. Näyttelyyn valittiin reilut 130 valokuvaa Salpalinjan eteläpäästä pohjoiseen, Suomenlahdelta Sallaan. Osa valokuvista on ennen julkaisemattomia ja peräisin yksityisten ihmisten valokuva-albumeista. Näyttelyn yhtenä tarkoituksena onkin löytää lisää tietoa yksityiskokoelmissa olevista valokuvista ja saada niitä tallennettua ja kopioitua Salpalinja-museon kuva-arkistoon.
 
JALKAVÄEN MATKASSA 
Näyttely esittelee Suomen aseteollisuuden kehittymistä ja asehankintoja maan itsenäistymisen alkuvuosikymmeninä. Näyttely kertoo myös Suomen armeijan toisessa maailmansodassa käyttämistä sotilaskäsiaseista. Nähtävillä oleva kuvamateriaali koostuu SA-kuvista sekä Salpalinja-museon omista arkistokuvista.
 
SUOMEN SALPA - VIIMEINEN ESTE
15 minuutin mittainen lyhytelokuva, joka perehdyttää katsojan Salpalinjan rakentamisen syihin, rakennusvaiheisiin ja merkitykseen. Elokuva koostuu Suomen Elokuva-arkiston / Puolustusvoimain elokuvakokoelman ja Yleisradion arkistomateriaalista. Se sisältää myös haastatteluaineistoa sekä animaation Salpalinjan rakenteesta. 
 
Kuva: Ilomantsin Sonkajan kylän maisemaa elokuussa 1941. Kuva: Museovirasto/Kansatieteen kuvakokoelma, Pekka Kyytisen kokoelma/Pekka Kyytinen.