Väitöskirja Salpalinjasta julkaistu!

Virpi Launosen tutkimus ”Koskee: …sisäistä lujittamista ja oikean työhengen vaalimista”  käsittelee Salpalinjan linnoitustyömaiden huoltoa ja vapaa-ajan järjestelyjä talvisodan ja jatkosodan välisinä epävakaina, pulan leimaamina kuukausina. Koko Suomen itärajan mittainen rakennustyömaa vaati massiivisia ponnisteluja myös huollon ja vapaa-ajan järjestelyjen suhteen. Tutkimus keskittyy III Armeijakunnan alueelle Etelä-Savoon ja IV Armeijakunnan alueelle Pohjois-Karjalaan. 
 
Monipuolisiin arkistolähteisiin pohjaava tutkimus tarjoaa uutta tietoa siitä, millaista jokapäiväinen elämä Salpalinjan työmailla vv. 1940-1941 oli. Siinä kuvataan niin ongelmia ja lieveilmiöitä kuin kontrollikeinoja, joita työmaiden arjessa tavattiin. Salpalinjaa on aikaisemmin käsitelty lähinnä teknisistä ja taktisista näkökulmista. Lisää tietoa väitöskirjasta täältä.
 
Miehikkälän Salpalinja-museon julkaisusarjassa helmikuussa 2019 julkaistu teos on ensimmäinen, pelkästään Salpalinjaan keskittyvä väitöskirja. 
 
Kirja on myynnissä Salpalinja-museon museokauppa Raslassa. Hinta 35 euroa (sis. alv). 
 
Kirjatilaukset ja -tiedustelut
Miehikkälän Salpalinja-museo
puh. 044 3835 091 
---
Kirjan tiedot: 
Virpi Launonen
”Koskee: …sisäistä lujittamista ja oikean työhengen vaalimista”. 
Linnoittajien huolto ja vapaa-ajan järjestelyt kontrollina Salpalinjan linnoitustyömailla III ja IV armeijakuntien alueella vuosina 1940–1941. Miehikkälä: Miehikkälän Salpalinja-museon julkaisuja 4, 2019. Espoo: Kirjapaino Bookcover Oy. 273 sivua.
 
suomi