Siirry suoraan sisältöön
Salpalinja-museo

Kuvapalvelun periaatteet

  • Asiakkaat voivat tutustua valokuva-arkiston kokoelmiin virka-aikana ja etukäteen sovittuna aikana museon henkilökunnan läsnä ollessa.
  • Asiakkaiden täytyy käsitellä kuva-aineistoa museon vaatimalla tavalla.
  • Kuva- ja arkistoaineiston originaaleja ei anneta asiakkaan digitoitavaksi eikä sitä lainata museon ulkopuolelle.
  • Asiakkaalla on mahdollisuus saada kopioita kuva-aineistosta voimassaolevan palveluhinnaston ja toimitusehtojen mukaisesti.
  • Museo ei lainaa vaan toimittaa niistä digitaaliset kopiot.
  • Museolla ei ole käyttöoikeutta tai tekijänoikeutta kaikkeen arkistossa olevaan aineistoon. Tätä aineistoa museo ei luovuta kolmannelle osapuolelle.
  • Asiakkaalla on kuvaan kertakäyttö/monimediakäyttöoikeus kuvatilauksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Oikeutta ei saa myydä eikä siirtää edelleen.
  • Asiakkaalla on vastuu tekijänoikeus- ja intimiteettisuojan kunnioittamisesta kuvien käytössä.
  • Kuvia julkaisun yhteydessä on mainittava museon nimi ”Kuva: Miehikkälän Salpalinja-museon arkisto” ja kuvaajan nimi jos se on tiedossa.
  • Sopimuksen mukaisen käytön jälkeen digitaaliset kuvatiedostot on hävitettävä.

Julkaisua, johon kuvamateriaalia on käytetty, tulee luovuttaa yksi kappale korvauksetta Miehikkälän museoiden käsikirjastoon.